เกม ควิซ (Quiz) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 

เกม ควิซ (Quiz) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 

เกม ควิซ

เกม ควิซ

คิวซ (Quiz) เป็นหนึ่งในวิธีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ (Test Knowledge and Comprehension) ของผู้เรียน (Learner) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ก็คือเพื่อการเรียนรู้ (Learning) และเพื่อการทดสอบ (Test)

ควิซเพื่อการเรียนรู้ (Formative Quiz) ambslot โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือการตรวจสอบ (Check) การเรียนรู้ (Learning) ของผู้เรียน (Learner) ประกอบกับการนำผลลัพธ์ (Result) จากการทดสอบ (Chec) มาประเมิน เพื่อให้ผู้สอน (Teach) ได้นำมาวิเคราะห์ (Analysis) 

เพื่อหาคำแนะนำ (Recommend) หรือข้อเสนอแนะกลับไปยังผู้เรียน (Learner) เพื่อการเรียนรู้ (Learn) ที่เหมาะสม ได้แก่ ช่วยให้ผู้เรียน (Leaner) รู้จุดแข็ง (Strengths) และรู้จุดอ่อน (Weaknesses) ของตัวเอง และกำหนดเป้าหมาย (Goal) ในส่วนที่จะต้องเน้น 

ช่วยผู้สอน (Teacher) นั้นได้รับรู้ส่วนที่ผู้เรียน (Larn) กำลังมีปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา (Solve Problems) ได้อย่างถูกจุด รูปแบบของควิซเพื่อการเรียนรู้ (Formative Quiz) โดยทั่วไปจะไม่มีการเก็บคะแนน หรือมีคะแนนน้อย เน้นผลลัพธ์ (Result) 

จากการเรียนรู้ (Lern) ของผู้เรียน (Dudu) เป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น ให้เหตุผล หรือข้อเสนอแนะ (Comment) ระหว่างที่ผู้เรียน (Learner) กำลังทำแบบทดสอบวัดความรู้ (Knowledge Test) ทดลองเล่นสล็อต ให้ผู้เรียน (Player) วาด หรือแสดงแนวคิด (Concept) 

เพื่อแสดงความเข้าใจในหัวข้อที่อาจารย์ (Lecturer) ได้สอน ให้เขียนคำจำกัดความเพียงหนึ่ง หรือสองประโยค เพื่อระบุประเด็นหลัก (Main) ของการบรรยาย ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Research Abstract) เพื่อรับข้อเสนอแนะในช่วงต้น

ควิซเพื่อการประเมินผล (Summative Quiz) 

ควิซเพื่อการประเมินผล (Summative Quiz) โดยมีเป้าหมาย (Goal) ก็คือประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning Outcomes) ของผู้เรียน (Learner) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน (End Teaching) โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

หรือเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างที่ผู้สอน (Teach) กำหนดขึ้น รูปแบบของควิซเพื่อการประเมินผล (Summative Quiz) ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจน ก็คือการเก็บ

 และวัดผลคะแนน (Measure Score) ในขั้นตอนสุดท้ายของเนื้อหา (Final Content Step) เพื่อประเมินศักยภาพการเรียนรู้ (Learn) และความเข้าใจของผู้เรียน (Learner)

การเขียนควิซออนไลน์ (Quiz Online) นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในเวลาที่คุณครูหลาย ๆ คน (Teachers) ต้องใช้สื่อการสอน (Teaching Materials) อิเล็กโทรนิค (Electronic) สำหรับนักเรียน (Student) แล้ว ควิซ (Quiz) คือฝันร้าย (Nightmare) 

ที่ต้องนั่งเครียดทำอย่างตั้งใจเพื่อให้สอบผ่าน (Passed) ambbet แต่ว่าวันนี้ทางเรานั้นมีเครื่องมือ (Tool) ที่คุณครู (Teacher) จะสามารถสร้างควิซ (Quiz) ที่ทำให้นักเรียน (Student) นั้นมีคววามสุข (Happy) กับการทำควิซ (Quiz) มากยิ่งขึ้น โดยกุญแจสำคัญ (Key) ในการสร้างควิซ (Quiz) ที่เด็ก ๆ ชอบก็คือการใช้เครื่องมือ (Tool) ประเมินการจัดรูปแบบตามเกม (Game-Based Formative Assessment) หรือเว็บไซต์ (Website) สร้างเกมควิซ (Quiz Game) นั่นเอง

เว็บไซต์ (Website) Kahoot จะช่วยให้คุณครู (Teacher) นั้นสามารถสร้างควิซ (Quiz) แบบจำกัดเวลา และยังมีรูปแบบเกม (Game Style) ที่หลากหลายให้กับครู (Teacher) ผู้สร้าง คุณครู (Teach) สามารถที่จะใส่ภาพ 

ควิซออนไลน์ (Quiz Online)

และวิดีโอต่าง ๆ (Video) ลงในควิซออนไลน์ (Quiz Online) ได้อย่างง่ายดาย โดยเมื่อจบเกม (End Game) แล้ว นอกจากนั้นเว็บไซต์ (Website) KaHoot ยังมีตัวเลือกแบบคลาสสิค (Classic) และแบบโหมดทีม (Team Mode)ให้นักเรียน (Student) นั้นเลือกเล่น (Play) อีกด้วย

เว็บไซต์ (Website) Quizizz คล้าย ๆ กับเว็บไซต์ (Website) Kahoot เว็บไซต์ (Website) Quizizz นั้นนอกจากฟรี (Free) แล้วยังง่ายต่อการใช้งาน (Use) อีกด้วยสิ่งที่ทำให้เว็บไซต์ (Website) นี้พิเศษ (Special) กว่าเว็บไซต์อื่น (Other Website) ก็คือคุณครู (Teacher) 

สามารถเลือกรูปภาพตลก ๆ เป็นป๊อปอัพตอบกลับ สล็อตน่าเล่น (Pop-Up Response) หลังนักเรียน (Student) เลือกคำตอบในควิซ (Quiz) เว็บไซต์ (Website) นี้ยังมีระบบเอ็กซ์พี (XP หรือ Experience Point) สำหรับนักเรียน (Student) ที่ส่งงานได้ครบ และถูกต้อง 

และระบบแรนด้อม เอ็กซ์พี (Random XP) ที่สุ่มให้คะแนน (Score) เพิ่มกับนักเรียน (Student) เพื่อเพิ่มความลุ้น และความสนุก (Fun) ซึ่งมีประโยชน์ (Benefit) กับควิซ (Quiz) ทดสอบความรู้ใหม่ ๆ (New Knowledge) ด้วย

เว็บไซต์ (Website) Quizlet Live เป็นเว็บไซต์ (Website) ที่ได้รับการรีวิว (Review) ว่าเป็นเว็บไซต์ (Website) ที่เหมาะกับการเรียนคำศัพท์ (Vocabulary) ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบเกมการ์ดคำศัพท์ (Flash Card) ที่มีคุณภาพ (Quality) นอกจากนั้นเว็บไซต์ (Website) นี้

ยังมีตัวเลือก (Choice) ให้นักเรียน (Student) ได้เล่น (Play) เกมควิซ (Quiz) แบบเป็นทีม (Team) ได้อีกด้วย ถ้าหากว่าคุณครู (Teacher) ใช้เว็บไซต์ (Website) นี้ไปเรื่อย ๆ แล้วชื่นชอบ (Like) ก็ยังสามารถที่จะซื้อ (Buy) พรีเมียม แอคเคาท์ (Premium Account) เพื่อปลดล็อกอุปกรณ์เพิ่มเติมได้

การสร้าง และทำควิซ (Quiz) ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องน่าเบื่อ หรือเป็นฝันร้าย (Nightmare) เสมอไป ถ้าหากคุณครู (Teacher) ได้ปรับใช้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียน (Student)

 ได้รู้สึกสนุก (Fun) ในการเรียน (Learn) มากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ (Website) ทั้ง 3 นี้นอกจากจะฟรี (Free) แล้วยังเป็นตัวเลือก (Choice) ที่จะช่วยคุณครู (Teacher) ได้สร้างสีสันให้กับการเรียน (Learn) มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม สล็อต กินอะไร สลอธกินอะไรเป็นอาหาร

อัพเดทล่าสุด : 22 มิถุนายน 2022 (ข้อมูลล่าสุดปี 2022)