เกม ก-ฮ เกมจับคู่พยัญชนะไทย ก-ฮ

เกม ก-ฮ เกมจับคู่พยัญชนะไทย ก-ฮ

เกม ก-ฮ

เกม ก-ฮ

เกม (Game) กิจกรรมการเรียน (Learning Activities) ตัวอักษรไทย (Thai alphabet) เกมจับคู่ (Matching game) พยัญชนะไทย ก-ฮ ดาวน์โหลด (Download) ambslot สื่อการสอน (Teaching Materials) เกมจับคู่ (Matching game) พยัญชนะไทยก-ฮเพื่อช่วยเพิ่มสีสัน และความท้าทาย (Challenges)

 ให้กับกิจกรรม (Activities) การเรียนการสอน (Teaching) ในวิชาภาษาไทย (Thai language subject) และช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ทำความรู้จักกับพยัญชนะในภาษาไทยทั้ง 44 ตัว เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับอนุบาล (Learners in Kindergarten) และประถมศึกษา (Elementary) 

สื่อการสอน (Teaching Materials) บัตรคำเกมจับคู่ (Flash Cards) พยัญชนะไทยชุดนี้นั้นประกอบไปด้วยพยัญชนะไทย 2 ชุด ชุดที่ 1 นั้นจะมาพร้อมกับสีสันสดใส (Colorful) เพื่อดึงดูดความสนใจ (Attract Kids’ Attention) ของเด็กๆขณะที่ชุดที่ 2 จะมีพยัญชนะไทยในรูปแบบขาว ดำ 

ผู้สอน (Teacher) อาจจะทำการตัดบัตรคำพยัญชนะไทยที่มีสี (Color) เพื่อให้นักเรียน (Students) นั้นนำไปวางเพื่อจับคู่ (Matching) กับพยัญชนะในหน้าขาว ดำ หรือให้ผู้เรียน (Students) ได้ระบายสีหน้าขาว ดำให้ตรงกับสีของพยัญชนะ (The Consonants) ที่ได้ทำการกำหนดไว้

สื่อการสอน (Teaching Materials) เพื่อสร้างสีสัน (Colorful) สมัรเล่นสล็อต ให้กับการเรียน (Learn) พยัญชนะไทย ก-ฮ สำหรับคุณครู (Teachers) และผู้ปกครอง (Parents) ที่กำลังมองหาสื่อการสอน (Teaching Materials) เกี่ยวกับพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ก-ฮ มีทั้งใบความรู้ (Knowledge Sheet) 

กิจกรรม และใบงาน

กิจกรรม (Activities) และใบงาน (Work Sheet) อีกมากมายเพื่อช่วยให้นักเรียน (Students) นั้นเกิดความคุ้นเคยไปกับพยัญชนะไทย (Thai Consonants)

แบบฝึกหัด (Practice) เขียนพยัญชนะภาษาไทย (Thai Consonants) ใบงาน (Work Sheet) ระบายสีพยัญชนะไทย (Thai Consonant) ที่เขียนคล้ายกัน และกิจกรรมตัดแปะ (Cut-Paste Activities) พยัญชนะที่คล้ายกัน เพิ่มความน่าสนใจ (Interest) และความสะดวก (Convenience) 

ให้กับการสอน (Teaching) ทั้งในชั้นเรียน (In Class) และแบบออนไลน์ (Online) รวมทั้งการสอน (Teaching) ที่บ้านแบบโฮมสคูล (Home School) ด้วยสื่อการสอน (Teaching Materials) คุณภาพจากทวิงเคิล (Twinkl) 

ประโยชน์ (Benefits) ของสื่อการสอน (Teaching Materials) ประเภทบัตรคำ (Types of Flashcards) หรือแฟลชการ์ด (Flashcards) คุณพ่อคุณแม่ (Parents) ambet นั้นสามารถใช้บัตรภาพ (Picture Cards) หรือบัตรคำ (Flashcards) เพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการ (Atimulate Their Baby’s Development) 

ของลูกน้อยได้ การใช้สื่อที่มีภาพประกอบ (Illustrated) เช่นนี้นั้นสามารถช่วยพัฒนาด้านการมองเห็น (Improve The Visual) และการได้ยิน (Auditory Vision) ของเด็กเล็ก

บัตรคำสีสันสดใส (Colorful flashcards)

บัตรคำสีสันสดใส (Colorful flashcards) สามารถช่วยให้เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้น (Be alActive) ในการเรียนรู้ (Learning) รูปภาพประกอบ (The Illustrations) ในบัตรคำ (Flashcards)

 จะช่วยส่งเสริมความจำ (Promote Memory) รวมทั้งส่งเสริมทักษะการฟัง (Promote Listening) และทักษะการอ่าน (Reading Skills) ของเด็ก ๆ ได้

บัตรคำ (Flashcards) มีประโยชน์ (Useful) สล็อตน่าเล่น อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียนรู้ผ่านภาพ (Visual Learner) หรือผู้ที่เรียนรู้ (Learning) ทางสายตา เพราะบุคคลที่มีรูปแบบการเรียนรู้ (Learning) ลักษณะนี้นั้นจะถนัดรับรู้ข้อมูล (Getting Information) ต่าง ๆ ผ่านการดู หรือการมองเห็นภาพ (Visualization) 

หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ดังนั้น เรียนรู้ผ่านภาพ (Visual Learner) มักจดจำข้อมูล (Remember Information) ได้ดีกว่าถ้าหากได้พบเห็น เมื่อเทียบกับการอ่านข้อความ (Reading Text) หรือรับฟังเพียงอย่างเดียว (Listening Only) ช่วยเพิ่มมิติใหม่ (New Dimension)

 และความน่าสนใจ (Interest) ให้กับประสบการณ์ (Experience) การเรียนรู้ (Learning) เนื้อหาที่ประกอบไปด้วยรูปภาพ (Images) เสียง (Sound) หรือภาพเคลื่อนไหว (Animation) ช่วยดึงดูด (Attract) และคงความสนใจของเด็ก ๆ ได้มากขึ้น

สามารถนำเสนอสื่อการสอน (Teaching Materials) ในรูปโต้ตอบ (Interactive) เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ (Enhance Interaction) ระหว่างผู้เรียน (Learners) กับบทเรียน (Lesson) ได้

 รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (In Class) ช่วยในเรื่อง Visualisation ให้ผู้เรียน (Learners) มองเห็นข้อมูล (See information) หรือความรู้ต่าง ๆ (Knowledge) ในบริบท ส่งผลให้ทำความเข้าใจ (Understanding) บทเรียน (Lesson) ได้ดียิ่งขึ้น

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม เกม กด เกมแอนด์วอตช์ เกมพกพาแบบแรกของโลก

อัพเดทล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2022 (ข้อมูลล่าสุดปี 2022)